strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 41,00 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 12:05:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 41,00 m2
Cena wywoławcza: 69 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 16/99
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 września 2016 r. o godz. 12:05

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 301 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

lokalu  stanowiącego odrębną nieruchomość położonego  w miejscowości Lwówek Śląski, pl. Wolności 10/7. Lokal mieszkalny nr 7 położony jest na III piętrze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje dwa pokoje (w tym jeden posiada loggie), kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej zgodnie z księgą wieczystą 41,00 m2. Układ funkcjonalny pomieszczeń dwustronny, rozkładowy. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z zewnątrz sieci grzewczej. Z własnością lokalu związany jest udział w  wysokości 145/10000 nieruchomości wspólnej,  którą stanowi prawo użytkowania wieczystego (działka gruntu 270/1 o powierzchni 0,0910 ha) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00015910/6) Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika w całości. Dla przedmiotowego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00024655/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 92 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:  69 000,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 9 200,00 zł, w gotówce w Kancelarii do godz. 11:00 lub na konto komornika:

 

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym  kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pl. Wolności
Miasto: Lwówek Śląski
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone