strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 1200,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 1200,00 m2
Cena wywoławcza: 57 057,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1117/14
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 września 2016 r. o godz. 11:30

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 301 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mroczkowice, gmina Mirsk,  opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana, nr działki 224 o powierzchni 1 200,00 m2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem w zabudowie wolnostojącej - jednokondygnacyjny ze strychem, częściowo podpiwniczony. Składa się z trzech pokoi, kuchni oraz korytarza - 67,7 m2. Część gospodarcza - komórka - 11,3 m2.  Budynek wymaga prac remontowych i modernizacyjnych. Instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Ogrzewanie piecowe, w pozostałych pomieszczeniach brak, rozebrane piece. Nieruchomość stanowi własność dłużnika. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00006292/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 76 077,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 57 057,75 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 7 607,70 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej n

ieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mroczkowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone