strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko
Lokal mieszkalny o pow. 48,50  m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-20
Godzina: 10:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 48,50  m2
Cena wywoławcza: 103 980,38
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1339/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc oraz art. 1004 kpc, że w dniu

 

20 września 2016 r. o godz. 10:40

 

w sali nr D-27 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW KR1P/00388680/8, stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 43, położony w Krakowie przy ul. Słomianej 15, na kondygnacji 4,0, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, do lokalu przynależy piwnica, o łącznej powierzchni 48,50 m2.

Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 138 640,50 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 103 980,38 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 13 864,05 zł, tj. 1/10 części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr

41 1020 2892 0000 5002 0441 7291

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Krakowie

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomości można oglądać w dniu 7.09.2016 r. o godz. 13:00 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygnaturą sprawy I Co 17/15/P.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 657 31 49

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Słomiana
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone