strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mielcu Andrzej Janusz
Działka niezabudowana o pow. 1,23 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-22
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 1,23 ha
Cena wywoławcza: 18 597,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1302/11
Opis:

 

OBWIES

ZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 sierpnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 23 w Łysakowie w gminie Czermin, aktualnie stanowiącej tereny upraw rolnych - działki nr 330 o powierzchni 1,23 ha, będącej własnością dłużnika: (…). 

Dla wycenionej działki założona jest księga wieczysta nr TB1M/00017408/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 24 796,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:  18 597,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 2 479,60 zł.

Rękojmię należy wpłacać w kancelarii komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Mielcu nr

49 9183 0005 2001 0036 8256 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem i przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mielcu akta postępowania egzekucyjnego. Dodatkowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W dniu licytacji przystępujący do przetargu powinni spełniać wymogi Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592).

Ponadto zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łysaków
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone