strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. 61,43 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-13
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 61,43 m2
Cena wywoławcza: 103 804,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 74/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

13 września 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 40 o pow. użytkowej 61,43 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, osobne wc, położony na II piętrze 11-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. Z własnością lokalu związany udział wynoszący 6143/391017 części w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Tarnów przy ul. Marynarki Wojennej 10, stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00129907/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 155 707,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 103 804,67 zł (słownie: sto trzy tysiące osiemset cztery złote 67/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 1.09.2016 r. oraz 6.09.2016 r. w godz. 9:00-10:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Marynarki Wojennej
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone