strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnobrzegu Helena Serafin Kancelaria Komornicza w Tarnobrzegu
Lokal mieszkalny o pow. 44,04 m2 – udział 1/8
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-26
Godzina: 08:50:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 44,04 m2 – udział 1/8
Cena wywoławcza: 6 820,83
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 534/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU

WE WŁASNOŚCIOWYM SPÓŁDZIELCZYM PRAWIE DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Helena Serafin, tel. (15) 822 58 68) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 września 2016 r. o godz. 8:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 115, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

przysługującego dłużnikowi (…) udziału wynoszącego 1/8 we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 15, położonego w budynku nr 4 przy ul. Metalowców w Gorzycach (adres: 39-432 Gorzyce, ul. Metalowców 4/15; wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach  (adres spółdzielni: 39-432 Gorzyce, ul. Mieszczańskiego 5), dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00075507/1, ww. lokal jest lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 44,04 m2, położonym na IV piętrze, lokal posiada balkon i przynależy do niego piwnica.

Suma oszacowania wynosi 10 231,25 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 820,83 zł.

Licytant przystępujący do obowiązany jest powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 023,12 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w gotówce komornikowi lub na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu  32 1240 2744 1111 0000 4004 4901.

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 822 58 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Metalowców
Miasto: Gorzyce
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone