strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskim
Działki o łącznej powierzchni 10,4522 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-27
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej powierzchni 10,4522 ha
Cena wywoławcza: 140 100,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00032997/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

         

nieruchomości położonej w miejscowości Kodrąb, 72-510 Wolin. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr: 78, 81, 85, 88, 91, 93/1, 289 o łącznej powierzchni 10,4522 ha. Działka nr 78 o pow. 14 800 m2, symbol użytku dla działki nr 78: PsIII o pow. 10 100 m2, PsIV o pow. 4 700 m2. Działka nr 81 o pow. 17 122 m2, symbol użytku dla działki nr 81: PsIII o pow. 1 209 m2, PsIV o pow. 15 913 m2. Działka nr 85 o pow. 15 100 m2, symbol użytku dla działki nr 85: ŁIV o pow. 15 100 m2. Działka nr 88 o pow. 22 400 m2, symbol użytku dla działki nr 88: ŁIII o pow. 21 400 m2, N o pow. 1 000 m2. Działka nr 91 o pow. 22 100 m2, symbol użytku dla działki nr 91: PsIII o pow. 6 000 m2, PsIV o pow. 14 000 m2, LsV o pow. 2 100 m2. Działka nr 93/1 o pow. 7 700 m2, symbol użytku dla działki nr 93/1: PsIII o pow. 800 m2, PsIV o pow. 5 900 m2, Lz-PsV o pow. 1 000 m2. Działka nr 289 o pow. 5 300 m2 (0,53 ha). Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00032997/3.

 

Suma oszacowania wynosi 186 800,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 100,00 zł.

 

Poszczególne działki zostały wycenione następująco: dz. nr 78 – 27 500,00 zł, dz. nr 81 – 28 700,00 zł, dz. nr 85 – 25 400,00 zł, dz. nr 88 – 40 300,00 zł, dz. nr 91 – 36 700,00 zł, dz. nr 93/1 – 13 100,00 zł, dz. nr 289 – 15 100,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  18 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kodrąb
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone