strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Tomasz Miliszewski
Działki o łącznej pow. 2,6368 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-29
Godzina: 10:55:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 2,6368 ha
Cena wywoławcza: 406 575,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 248/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Tomasz Miliszewski (tel. (74) 811 61 20) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

29 sierpnia 2016 r. o godz. 10:55

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15, w sali nr 129, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej w Kłodzku (obręb Ustronie),  dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00071971/4.


Przedmiotową nieruchomość stanowią działki nr 43 i 45 o łącznej powierzchni 2,6368 ha będące w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku. Działka nr 43 posiada powierzchnię 2,0321 ha i częściowo zabudowana jest budynkami użytkowymi przeznaczonymi do rozbiórki, zaś działka nr 45 posiada powierzchnię 0,6047 ha i jest niezabudowana. Zgodnie z uchwałą nr CLII/414/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 września 2015 roku działka nr 43 przeznaczona jest w planie miejscowym jako tereny zabudowy produkcyjno-usługowo-handlowej, natomiast działka nr 45 przeznaczona jest na pas drogi publicznej. Działki położone są przy południowym zakończeniu ul. Półwiejskiej.

 

Suma oszacowania wynosi 542 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 406 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to 54 210,00 zł

Rękojmię należy uiścić w gotówce lub na rachunek bankowy komornika:

BGŻ SA 98 2030 0045 1110 0000 0257 4370

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Wskazana cena zawiera 23% podatku VAT.

Zgodnie z §23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 811 61 20

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kłodzko
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone