strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie mgr Marian Baradziej Kancelaria Komornicza w Krakowie
Działki o pow. 700 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-30
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 700 m2
Cena wywoławcza: 38 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1740/03
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej zawiadamia, na  podstawie z art. 1013[6]§1 kpc (egzekucja z nieruchomości w trybie uproszczonym), że w dniu

 

30 sierpnia 2016 r., o godz. 15:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego Mariana Baradzieja, mieszczącej się w Krakowie, przy ul. Nowohuckiej 44/184  odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

udziału (1/2) dłużnika we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kraków-Mogiła (niezabudowana działka nr 246/3, obr. 58, o pow. 700 m2, położona na terenie przewidzianym w Studium jako teren budownictwa jednorodzinnego), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00172384/6.

Wartość udziału dłużnika oszacowana jest na kwotę: 51 000,00  zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 38 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5 100,00 zł   w gotówce lub na rachunek Komornika:

16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Dodatkowych informacji co do przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (12) 414 19 61.

Uwaga - począwszy od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 871 kpc. nabywca obowiązany jest uiścić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Jeżeli jednak cena nabycia przekracza 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny nabycia, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12 dnia następnego.

 

Dodatkowych informacji co do przedmiotowej nieruchomości

można uzyskać pod nr tel. (12) 414 19 61

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków-Mogiła
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone