strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Działka o  pow. 2,2100 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-23
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o  pow. 2,2100 ha
Cena wywoławcza: 800,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2136/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

DRUGA   LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Nadolce, gmina Łaszczów, oznaczonej numerami działek 107, 108, 109 arkusz ewidencyjny 1 o łącznej powierzchni 2,2100 ha. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00021170/7, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

 

- suma oszacowania działki nr 107 arkusz 1 o powierzchni 1,07 ha: 8 800,00 zł, cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 5 866,67 zł, wysokość rękojmi: 880,00 zł;

 

- suma oszacowania działki nr 108 arkusz 1 o powierzchni 0,15 ha: 1 200,00 zł, cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 800,00 zł,  wysokość rękojmi: 120,00 zł;

 

- suma oszacowania działki nr 109 arkusz 1 o powierzchni 0,99 ha: 8 100,00 zł, cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 5 400,00 zł, wysokość rękojmi: 810,00 zł.

  

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nadolce
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone