strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Nieruchomość o powierzchni 0,0495 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-25
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o powierzchni 0,0495 ha
Cena wywoławcza: 259 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 6963/13
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

25 sierpnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 7, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: (…), położonej przy Firleja 30, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00024431/7.


Opis nieruchomości:


Nieruchomości położona jest przy ulicy Firleja 30 w Elblągu, w dzielnicy „Warszawskie Przedmieście” strefie śródmiejskiej oddalonej, w kwartale zabudowanymi domami jednorodzinnymi. Składa się z działki nr 367 o powierzchni 0,0495 ha i budynku mieszkalnego jednorodzinnego z parterową przybudówką zawierającą pomieszczenia usługowe (sklep spożywczy z zapleczem). Budynek to obiekt w całości podpiwniczony, piętrowy (2 kondygnacje) z parterową przybudówką . Ściany murowane, stropy i stropodach żelbetowe. Powierzchnia ogółem 310m2, powierzchni użytkowa 229,0 m2, w tym część mieszkalna 147 m2, część usługowa 82 m2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, energetyczną 230/3780V, grzewczą z kotła gazowego dwufunkcyjnego. Budynek wybudowany w 1985 r. Teren nieruchomości ogrodzony z brama wjazdową i furtką, porośnięty drzewami owocowymi, niezagospodarowany. Dojście i dojazd do nieruchomości swobodny z ulic Firleja lub Flisaków o nawierzchniach utwardzonych.

Suma oszacowania wynosi 389 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 259 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 38 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 2030 0045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Firleja
Miasto: Elbląg
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone