strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Katarzyna Skoczeń Kancelaria Komornicza w Słupsku
Działki o łącznej pow. 5,8132 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-24
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 5,8132 ha
Cena wywoławcza: 112 950,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4409/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

nr KW SL1S/00100471/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci działek o numerach 31/30, 31/31, 31/32, 31/37, i 37/38 (klasyfikacja – grunty orne) o łącznej powierzchni 5,8132 ha, położonej w Krzyni, gmina Dębnica Kaszubska, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00100471/2, stanowiącej własność dłużnika (…).

 

Suma oszacowania wynosi 150 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 060,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto komornika w banku:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku

61 1020 4649 0000 7502 0008 6108.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nadto stosownie do treści art. 2a znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z póź. zm.) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej (w tym art. 2a ust 3 pkt. 1-4, art. 2a ust 4 powołanej ustawy). Jednocześnie wskazać należy, iż Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo wykupu nieruchomości rolnej w trybie art. 4 powołanej ustawy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krzynia
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone