strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mrągowie Andrzej Popowicz
Lokal mieszkalny o pow. 26,95 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-05
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 26,95 m2
Cena wywoławcza: 18 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 577/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 września 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 26,95 m2, obejmującego dwie izby z przynależną piwnicą nr 4 o powierzchni 4,7 m2, położonego w miejscowości Boże 10/4, gm. Mrągowo, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze OL1M/00021586/5 wraz z udziałem w gruncie i częściami wspólnymi budynku wynoszącym 39/1000 części, zapisanym w  księdze wieczystej  nr OL1M/00014320/1 a także z udziałem 8/144 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 126/10 o powierzchni 432 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowym; położonej: Boże, gm. Mrągowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1M/00014325/6.   

 

Suma oszacowania wynosi 25 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 500,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona  na konto komornika:

PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie

28 1020 3639 0000 8502 0005 0377

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej komornika: www.komornik.mragowo.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Boże
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone