strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Działka o pow. 0,1813 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,1813 ha
Cena wywoławcza: 86 806,50
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 292/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika przy ul. Kasprowicza 20 w Zakopanem odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

niezabudowanej, położonej w miejscowości Gliczarów Dolny, gmina Biały Dunajec, powiat tatrzański, woj. małopolskie, oznaczonej jako działka nr 143/5 o powierzchni 0,1813 ha. Nieruchomość nieogrodzona, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o niewielkim nachyleniu stoku w kierunku  południowym, przez działkę przebiega napowietrzna linia średniego napięcia oraz w płn.-zach. narożniku posadowiony jest żelbetowy słup średniego napięcia. Na działce od strony drogi posadowiony jest słup średniego napięcia z transformatorem. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biały Dunajec w przeważającej części przewidziano jako teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcji nieuciążliwej – projektowanie, posiadające zgodę na wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolniczego oraz w niewielkiej części w terenach RM – zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcji nieuciążliwej – projektowanie, nie posiadające zgody na wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego – rezerwy. Dostęp bezpośredni do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie jedynie w sieć energetyczną. Działka o ponadprzeciętnych walorach widokowych.

 

Nieruchomość objęta KW nr NS1Z/00047499/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem.

Obecnymi właścicielami tej nieruchomości są:

(…) Właściciel/dłużnik w związku ze skargą paulińską: (…)

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 173 613,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 86 806,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 17 361,30 zł, najpóźniej przed rozpoczęciem licytacji na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W związku z faktem, że egzekucja z nieruchomości jest prowadzona w trybie uproszczonym zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 1013 z indeksem 6 kpc, nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia; gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł (pięćset złotych), obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 (jednej piątej) ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 (dwunastej) dnia następnego.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złoże dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gliczarów Dolny
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone