strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zastępca Asesor Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk
Nieruchomość zabudowana domkiem rekreacyjnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana domkiem rekreacyjnym
Cena wywoławcza: 190 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1429/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk Asesor Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 września 2016 r. o godz. 14:15

 

w sali nr 5 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej domkiem rekreacyjnym, położonej w miejscowości Gnojno, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego nr OS1U/00021683/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 285 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 190 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 28 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na rachunek komornika. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej do dnia 07.09.2016 r.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gnojno
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone