strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz
Działka zabudowana o pow. 0,2800 ha, działka niezabudowana o pow. 0,96255 ha oraz lokal o pow. 30,35 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-05
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 0,2800 ha, działka niezabudowana o pow. 0,96255 ha oraz lokal o pow. 30,35 m2
Cena wywoławcza: 8 716,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 982/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

5 września 2016 r.

 

w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędą się

 

godz. 10:00 PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości zabudowanej położonej w Pomykowie 64 gmina Końskie -  działki nr 245/2 o pow. 0,2800 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich urządzona jest księga wieczysta KI1K/00047488/1.

Suma oszacowania: 205 677,00 zł, w tym: wartość obiektów budowlanych: (budynek mieszkalny murowany, budynek gospodarczy murowany, wiata): 116 245,00 zł, wartość gruntu (zabudowany i niezabudowany): 89 432,00 zł. Cena wywołania: 154 258,00 zł. Rękojmia: 20 568,00 zł.

 

godz. 10:30 PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Adamów, gmina Smyków – działki nr 458/3 o pow. 0,9625 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00011707/2.

Suma oszacowania: 59 382,00 zł. Cena wywołania: 44 537,00 zł. Rękojmia: 5 939,00 zł.

 

godz. 11:00 DRUGA LICYTACJA udziału w wysokości 1/6 części nieruchomości lokalowej o pow. użytkowej 30,35 m2, poł. w Końskich ul. Iwo Odrowąża 11/10 wraz z udziałem w wysokości 3035/103173 części w częściach wspólnych budynku oraz udział do 3035/103173 części we współużytkowaniu wieczystym do dnia 5 marca 2103 roku działki gruntu oznaczonej nr 4932/1, objętej KW nr 16501.

Wartość udziału: 13 074,00 zł. Cena wywołania: 8 716,00 zł. Rękojmia: 1 308,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

67 1020 2629 0000 9302 0090 4490

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Kielcach

z podaniem sygn. akt.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z komornikiem (tel./fax (41) 372 38 79 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Adamów, Pomyków, Końskie
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone