strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Wschód Bernadeta Brzóska
Działki o pow. 2136 m2 oraz 277 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 2136 m2 oraz 277 m2
Cena wywoławcza: 346 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 429/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

15 września 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, dla której w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00037615/4, składającej się z działki gruntu nr 1302/75 oraz działki gruntu nr 1305/68, stanowiącej własność dłużników: (...) w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Powierzchnia działki gruntu nr 1302/75 wynosi 2 136 m2 i posiada kształt wielokąta, zbliżony do litery „L”, położona jest przy ulicy Pomorskiego. Teren działki nieogrodzony, uzbrojenie w zasięgu zlokalizowane jest w ulicy.

Powierzchnia działki gruntu nr 1305/68 wynosi 277 m2 o nieforemnym, wydłużonym kształcie wielokąta, położona u zbiegu ulicy Pomorskiego i ulicy Raka. Na działkę przechodzą fragmenty budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego (o adresie: ul. Kaskady 14), posadowionego na działce sąsiedniej, tj. 985/68, stanowiącej własność dłużników. Budynek zajmuje ok. 62 m2 powierzchni zabudowy działki, co stanowi ok. 22% jej powierzchni.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 462 000,00 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące 0/100). Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 346 500,00 zł (trzysta czterdzieści  sześć tysięcy pięćset złotych 0/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 46 200,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy dwieście 0/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunku bankowym komornika nr

06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski SA w Katowicach

oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pomorskiego, Raka
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone