strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Staszowie Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie
Działki o łącznej pow. 1,3300 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 1,3300 ha
Cena wywoławcza: 126 068,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 259/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

15 września 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie, sala nr 133, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości położonej w miejscowości Koniemłoty, gmina Staszów, stanowiącej własność dłużników (…), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1A/00034011/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działek nr ewid. 940, 909, 708/8, 708/7 o łącznej powierzchni 1,3300 ha. Działka nr 940 jest zabudowana domem murowanym parterowym, murowanym budynkiem gospodarczym oraz stodołą. Pozostałe działki stanowią grunty orne.

 

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 168 091,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 126 068,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 16 809,10 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00. Natomiast operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Koniemłoty
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone