strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,1495 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-16
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,1495 ha
Cena wywoławcza: 38 703,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 445/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

16 września 2016 r. godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łaszczowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 51 gmina Łaszczów oznaczonej numerem działki 1449 o powierzchni 0,1495 ha. Zgodnie z księgą wieczystą nr ZA1T/00027706/6 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…). Nieruchomość zabudowana jest drewnianym, parterowym budynkiem mieszkalnym oraz pozostałymi elementami zagospodarowania terenu.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 58 055,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 38 703,33 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości to jest 5 805,50 zł najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kardynała Wyszyńskiego
Miasto: Łaszczów
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone