strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku (z/s w Namysłowie) Grzegorz Błaut
Lokal mieszkalny o pow. 38 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-06
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 38 m2
Cena wywoławcza: 64 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 598/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 września 2016 r. o godz. 14:00

 

 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego − spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, należącego do dłużnika: (…),

położonego: 46-100 Namysłów, ul. Łączańska 4c/5, wpisanego w rejestrze lokali  własnościowych: Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (adres spółdzielni: ul. Reymonta 8, 46-100 Namysłów). Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 5 usytuowany na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego numer 4A-4D, klatka 4C położonej przy ulicy Łączańskiej. Lokal mieszkalny o powierzchni 38,00 m2. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: dwa pokoje, korytarz, kuchnia oraz łazienka z WC. Do lokalu przynależy również piwnica. Lokal posiada balkon.

 

Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Centrala 57 8890 0001 0017 2778 2000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym ustaleniu z komornikiem oraz przeglądać w  kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łączańska
Miasto: Namysłów
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone