strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska
Udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-14
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Cena wywoławcza: 97 873,34
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 644/09
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

14 września 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 7/36 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nr działki 113/66 obręb nr 0009, położonej w Dobrej Szczecińskiej w miejscowości Mierzyn 2, stanowiącej drogę wewnętrzną dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW SZ2S/00018508/9, udział ten przysługuje (…).

Opis nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość stanowi udział 7/36 w działce nr 113/66, obręb nr 0009, o powierzchni 947 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną do przyległych do niej działek dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW SZ2S/00018508/9. Nieruchomość znajduje się w Mierzynie, gmina Dobra Szczecińska, powiat policki przy ul. Topolowej, ulicy łączącej ulicę Welecką z ulicą Łukasińskiego na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Kształt działki bardzo nieregularnego wielokąta, ma dostęp do drogi publicznej – ulicy Topolowej. Teren jest zagospodarowany – droga i chodnik utwardzone są nawierzchnią z kostki betonowej, miejsca postojów utwardzone są płytami betonowymi. Na przedmiotowym terenie dostępne są sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 146 810,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziesięć złotych), w tym udział 7/36 w przedmiotowej nieruchomości stanowiący własność Dariusza Steltera określony został na kwotę: 28 550,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), zaś cena wywołania na licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 97 873,34 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 34/100 gr), w tym wartość udziału 7/36 wynosi: 19 033,34 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzydzieści trzy złote 34/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej (1/10) sumy oszacowania udziału 7/36 w nieruchomości, to jest: 2 855,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych). Rękojmię w gotówce można wpłacać do dnia licytacji do godz. 11:00 w siedzibie Komornika. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska, ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Informacje także na: www.komornik5.szczecin.pl.

Warunki licytacji zgodnie z treścią przepisu art. 972 Kpc i następne (zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed dniem 3 maja 2012 r.).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Topolowa
Miasto: Mierzyn
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone