strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Nieruchomości gruntowe zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-31
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe zabudowane
Cena wywoławcza: 207 108,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3057/11
Opis:

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Arkadiusz Nitschke

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 sierpnia 2016 r. o godz. 14:15

 

w Gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 24 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych:

- w miejscowości Oleśnica, ul. Wspólna 12, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00031515/3;

 

- w miejscowości Dobrzeń, gmina Dobroszyce, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00039629/1;

 

 - w miejscowości Dobrzeń, gmina Dobroszyce, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00033728/3.

 

Opis nieruchomości:

 

WR1E/00031515/3: nieruchomość położona jest w miejscowości Oleśnica, ul. Wspólna 12, nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym wolnostojącym oraz budynkiem gospodarczym o łącznej powierzchni 0,1230 ha. Nieruchomość obejmuje dwie działki nr 26 (zabudowana o pow. 0,1179 ha) oraz nr 27/1 (niezabudowana o pow. 0,0051 ha). Nieruchomość zlokalizowana w śródmiejskiej strefie miasta Oleśnicy, w pełni zagospodarowana, liczne nasadzenia roślin ozdobnych, oczko wodne, ogród o dużych walorach estetycznych i przyrodniczych. Posiada regularny kształt zbliżony do trapezu.

 

Budynek mieszkalny: dom jednorodzinny, wolnostojący dwukondygnacyjny, z całkowitym podpiwniczeniem. Wykonany w technologii tradycyjnej, ocieplony i otynkowany. Budynek nie został ujawniony w księdze wieczystej. Na parterze budynku znajduje się salon z kominkiem, gabinet, kuchnia, łazienka, wiatrołap, przedpokój oraz schody na piętro. Na piętrze znajdują się trzy pokoje mieszkalne, łazienka oraz hol, z którego prowadzą schody na strych. W budynku znajduje się przeszklona oranżeria [patio] o powierzchni 19,70 m2, spełniająca funkcje pokoju całorocznego, z widokiem na zagospodarowany ogród. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze, między innymi kuchnia oraz garaż. Wszystkie pomieszczenia w piwnicy posiadają posadzki wyłożone terakotą, ściany otynkowane i pomalowane farbą emulsyjną. Ze względy na wysokość powyżej 2,20 m2, mogą pełnić funkcję mieszkalną. Dom wyposażony w instalację wodociągową z wodociągu miejskiego, instalację elektryczną, instalację kanalizacyjną, ogrzewanie centralne etażowe, piec na gaz z sieci miejskiej, telefoniczną i wentylację grawitacyjną.

 

Budynek gospodarczy: wykonany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, z częściowym podpiwniczeniem. Okna drewniane, bramy drewniane. Elewacja częściowo obita drewnem, stan budynku dobry. Wg. wypisu z miejscowego pzp. Miasta Oleśnicy działka 26 oznaczona jest symbolem 44MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, działka nr 27/1 oznaczona jest symbolem 45 KS - teren obsługi komunikacji i transportu.

 

WR1E/00039629/1: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Dobrzeń, gmina Dobroszyce działka nr 212/5 o łącznej powierzchni 0,9400 ha, zabudowana pięcioma budynkami użytkowymi - 12 budynków według ewidencji gruntów - część budynków znajduje się w zabudowie zwartej, stanowiącej jedną całość funkcjonalną. Działka posiada regularny kształt prostokąta, uzbrojona w instalacje: sieć energetyczną i sieć wodociągową. Teren działki w obrębie zabudowań utwardzony utworzone miejsca do parkowania. Na terenach nieutwardzonych występują chodniki z częściowym zakrzewieniem. Działka ogrodzona, z bramą wjazdową.

 

Budynek hali produkcyjnej z magazynem wyrobów gotowych - wybudowany na bazie obiektu istniejącego z lat sześćdziesiątych, rozbudowany zgodnie z projektem rozbudowy i modernizacji istniejących zabudowań zakładu produkcyjnego. Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Układ konstrukcyjny oparty na dźwigarach stalowych i ścianach z cegły pełnej, pustaków ALFA, kryty dwoma warstwami papy i lepiku. Składa się z części głównej hali produkcyjnej z wejściem bezpośrednio do części magazynowej. Wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wentylację mechaniczną i grawitację wywiewno-nawiewną, nawiew powietrza za pomocą nagrzewnic, wywiew za pomocą wywietrzników dachowych. Okna z ram stalowych, wrota stalowe, posadzki betonowe.

 

Budynek magazynowy płyt meblowych - wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany z żelbetonowych elementów prefabrykowanych. Pokryty dachem dwuspadowym o niewielkim kącie nachylenia, kryty papą. Wejście do budynku przez wrota drewniane. Wyposażony w instalację elektryczną, odgromową i monitoring, posadzki betonowe.

 

Budynek biurowy z częścią socjalną - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w układzie konstrukcyjnym poprzecznym w kształcie litery L. Dach płaski, jednospadowy, kryty papą. Rozbudowany o budynek ewidencyjny nr 302 z przeznaczeniem na pomieszczenia lakierni i kotłowni. Okna drewniane zespolone oraz z PCV w części biurowej, w części gospodarczej okna stalowe. Wszystkie okna okratowane. Podłogi i posadzki cementowe wyłożone terakotą w części biurowej i socjalnej oraz w sanitariatach, w pojedynczych pomieszczeniach wykładzina dywanowa. Wyposażony w wentylację grawitacyjną, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, CO z piecem na opał stały znajdujący się w kotłowni, instalację teleinformatyczną, odgromową i alarmową.

 

Budynek magazynu akcesoriów meblowych - budynek w zabudowie zwartej z dwóch budynków, powstał w wyniku adaptacji rozbudowy istniejącego wcześniej magazynu. Wykonany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o rzucie w kształcie litery L. Przykryty płaskim dachem pokrytym papą. W budynku znajduje się hala magazynowa i pomieszczenie używane jako portiernia. Okna z ram stalowych, wrota z blachy na konstrukcji z kształtowników stalowych, w części okna zespolone, drzwi płytowe. Posadzki betonowe. Wyposażony w instalację elektryczną i siły, odgromową, wentylację grawitacyjną. Ogrzewanie w części portierni grzejnikiem elektrycznym.

 

Budynek portierni - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Pokryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej, o dużym kącie nachylenia, pokryty papą. Posadzki betonowe z wykładziną PCV, okna drewniane typowe, okratowane, drzwi płycinowe. Instalacje - elektryczna, wentylacja grawitacyjna.

Wg. zapisu studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dobroszyce teren działki nr 212/5 obręb Dobrzeń określony jest jako obszary zabudowane obiektami produkcyjnymi, składowymi, urządzeniami obsługi transportu, telekomunikacji, energetyki, obsługi rolnictwa. Działka leży na terenie Projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Trzebnickich.

 

WR1E/00033728/3: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Dobrzeń, gmina Dobroszyce działka nr 212/4 o łącznej powierzchni 0,4269 ha, zabudowana fragmentami budynku gospodarczego wcześniej wykorzystywanego jako obora. Budynek obecnie znajduje się w trakcie modernizacji i rozbudowy. Dojazd na teren działki drogą z żużla paleniskowego bezpośrednio z drogi gminnej. Działka o regularnym kształcie prostokąta, konfiguracja terenu płaska, nieogrodzona, uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i telefoniczną. Posiada oświetlenie lampami ulicznymi. Teren działki nieutwardzony i niezagospodarowany. Przylega bezpośrednio do działki nr 212/5.

 

Opis budynku: obiekt wolnostojący, parterowy, fundamenty z betonu zbrojonego, posiada ściany zewnętrzne murowane z cegły i pustaków „ALFA”. Okna znajdujące się na ścianach bocznych zostały zamurowane. W budynku brak stolarki okiennej i drzwiowej. Nad ścianami zewnętrznymi wykonano konstrukcję dachu. Dach o konstrukcji drewnianej jednospadowej z wiązarów kratowych prefabrykowanych stężonych na czas montażu listwami drewnianymi w układzie podłużnym i pionowym podłużnym. Uzupełniono tynki wewnętrzne w całym obiekcie. Powierzchnia zabudowy według ewidencji gruntów i budynków 480,00 m2.

Wg. wypisu z miejscowego pzp gminy Dobroszyce działka nr 212/4 leży na obszarze oznaczonym L14 P,S - tereny o funkcji produkcyjno-składowo-usługowej. Dopuszcza się przeznaczenie terenu wraz z możliwością adaptacji istniejącej zabudowy na działalność gospodarczą - produkcję, składy, usługi, jako funkcje zamienne lub występujące łącznie. Ustala się obowiązek sporządzania ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska - zasięg oddziaływania obiektów uciążliwych nie może obejmować istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usług oraz wpływać na ograniczenie warunków zabudowy i gospodarowania terenami przyległymi. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 15 m od osi drogi gminnej, biegnącej wzdłuż północnej granicy terenu.

Wszelkie prace ziemne wymagają uprzedniego zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ustala się wymóg związania gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z aktualnymi możliwościami przy następujących preferencjach: odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, zastosowanie indywidualnego odprowadzania ścieków, odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego.

Działka leży na terenie Projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Trzebnickich.

 

Nieruchomość WR1E/00031515/3 oszacowana jest na kwotę: 986 233,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 739 674,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie 98,623,30 zł.

 

Nieruchomość WR1E/00039629/1 oszacowana jest na kwotę: 1 970 165,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 477 623,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie 197 016,50 zł.

 

Nieruchomość WR1E/00033728/3 oszacowana jest na kwotę: 276 144,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 207 108,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie 27 614,40 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku:

ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomości będą sprzedawane oddzielnie.

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 5 poz. 535) wystawi fakturę VAT po uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości w przypadku stwierdzenia istnienia obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT.

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke - ul. Kilińskiego 2, lok. 3-5, 56-400 Oleśnica Śląska, tel./fax (71) 758 53 12 powołując się na numer sprawy AN KM 3057/11.

 

www.komornikolesnica.pl

www.arkadiusznitschke.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Oleśnica, Dobrzeń
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone