strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Spółdzielnia Inwalidów Postęp w upadłości likwidacyjnej
Działki o pow. 0,5174 ha  oraz 0,0114 ha– Spółdzielnia Inwalidów POSTĘP w Elblągu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-31
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,5174 ha  oraz 0,0114 ha– Spółdzielnia Inwalidów POSTĘP w Elblągu
Cena wywoławcza: 2 866 970,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

Spółdzielni Inwalidów POSTĘP  w upadłości likwidacyjnej w Elblągu ul. Fromborska 2  ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 

na podstawie  320 PrUpadNapr. nieruchomości upadłego.

 

1. W skład nieruchomości wchodzi:

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 472/6 o pow. 0,5174 ha zabudowanej budynkami o charakterze produkcyjno-magazynowym o pow. użytkowej 3 447,20 m2 i ciąg garaży o pow. użytkowej   340,90 m2,

- prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 487/2 o pow. 0,0114 ha   szczegółowo opisane w Regulaminie sprzedaży stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia określającym warunki uczestnictwa w sprzedaży  znajdującym się na stronie internetowej www.syndykmalbork.prv.pl i www.dawro.pl, który również może być przesłany każdemu zainteresowanemu droga mailową po zgłoszeniu takiego wniosku na adres mailowy syndyka biuro-syndyka@wp.pl;

2. Jednym z warunków przystąpienia do rozpatrzenia ofert jest zaoferowanie ceny nie niższej niż 2 866 970,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych dziewięćset siedemdziesiąt).

3. Oferta powinna ściśle odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie sprzedaży.

4. Oferty należy składać osobiście w Biurze syndyka 82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 14b lub za pośrednictwem poczty. Kopertę należy zaadresować zgodnie z § 5 pkt. 3 z dopiskiem na kopercie NIE OTWIERAĆ, w terminie do 31.08.2016 r. – decyduje data faktycznego wpływu do Biura syndyka.

5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem i jego przyjęciem do stosowania.

6. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr tel. (55) 272 19 56 w godz. od 9:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość oględzin przedsiębiorstwa.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Fromborska
Miasto: Elbląg
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone