strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Lokal mieszkalny o pow. 75,63 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-12
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 75,63 m2
Cena wywoławcza: 148 275,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 39/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Piotr Teofilak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

12 września 2016 r. o godz. 14:30

 

pod adresem: Sąd Rejonowy w Pułtusku, Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA:

 

- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), położonego przy ul. Płońska 41/6, 05-190 Nasielsk, dla którego Sąd Rejonowy w Pułtusku prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00054315/0.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego NR 6 położonego w Nasielsku przy ul. Płońskiej 41. Lokal położony na I piętrze budynku czterokondygnacyjnego. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, balkonu oraz piwnicy. Powierzchnia użytkowa: 75,63 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 197 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19 770,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku mieszczącym się pod adresem: Rynek 37, Pułtusk, 06-100 Pułtusk.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Pekao S.A. 83 1240 5309 1111 0000 5045 0969.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Płońska
Miasto: Nasielsk
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone