strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Natalia Gretschel
Działka o pow. 0,0800 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-22
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0800 ha
Cena wywoławcza: 4 374,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1885/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy  Natalia Gretschel zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu 

 

22 września 2016 r. o godz. 11:00

 

w tutejszej kancelarii pod adresem ul. Chopina 1 w Krakowie, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 670/1 o pow. 0,0800 ha,

położonej w: Czułów, gm. Liszki,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1K/00002084/6 założoną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,  VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5 832,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 4 374,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia  licytacji w gotówce lub na rachunek komornika o nr: 

80 1910 1048 2116 4287 7480 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż 500 złotych, przy czym reszta powinna  być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15.09.2016 r. w godz. 15:00-15:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Czułów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone