strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BUSKU - ZDROJU KATARZYNA BLICHARSKA Kancelaria komornicza w Busku - Zdroju
Lokal mieszkalny w Kazimierzy Wielkiej
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Kazimierzy Wielkiej
Cena wywoławcza: 98 809,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 23/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Katarzyna Blicharska Kancelaria Komornicza w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 5, 28-100 Busko-Zdrój, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 września 2016 r. o godz. 11:00

 

w V Zamiejscowym Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju z siedzibą
w Kazimierzy Wielkiej, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 27, położonego w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Partyzantów numer 23, należącego do dłużnika (…), dla którego Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą numer KW Kl1l/00038929/7.

 

W/w prawo do lokalu oszacowane zostało na kwotę 131 746,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 98 809,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 174,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo
w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii, a także na konto komornika

23 1240 1372 1111 0010 5596 6022.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Partyzantów
Miasto: Kazimierzy Wielkiej
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone