strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Zbigniew Obrzud Kancelaria Komornicza w Nowej Rudzie
Lokal użytkowy o pow. 46,19 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-29
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy o pow. 46,19 m2
Cena wywoławcza: 22 950,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2557/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 00021012/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności niewydzielonej części nieruchomości, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00021012/6, należącego do dłużnika (…).

Nieruchomość stanowi lokal niemieszkalny położony w Nowej Rudzie ul. Świdnicka 52, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00021012/6 wraz z udziałem 1009/10000 w częściach wspólnych i prawie własności działki, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/0007103/7. Lokal składa się z sali sprzedaży, magazynu i WC o łącznej powierzchni 46,19 m2.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 30 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10  sumy oszacowania, to jest 3 060,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii w terminie do dnia 28.09.2016 r. do godz. 15:00 lub na konto komornika

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 872 23 42

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Świdnicka
Miasto: Nowa Ruda
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone