strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Postępowanie przetargowe w zakresie wyboru wykonawcy kompleksowych prac budowlanych
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-14
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Postępowanie przetargowe w zakresie wyboru wykonawcy kompleksowych prac budowlanych
Cena wywoławcza: 20 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie, przy ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków,

tel. (12) 618 40 10, www.hotelewam.pl

 

Ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie wyboru:

 

WYKONAWCY KOMPLEKSOWYCH PRAC BUDOWLANYCH

związanych z budową zbiornika przeciwpożarowego wraz z niezbędnymi przyłączami w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. Zamku Czocha w Suchej, gm. Leśna – Etap 2

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Przetargowymi, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.hotelewam.pl (zakładka Aktualności).

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na numer konta podany w Wymaganiach Przetargowych. Oferty będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (adres jak wyżej). Minimalny termin ważności oferty: 6 miesięcy. Nieprzekraczalny termin składania ofert: 14.09.2016 r. do godz. 14:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna być dostarczona
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przedmiot postępowania Zamek Czocha – budowa zbiornika ppoż. – Wykonawca – nie otwierać przed 14.09.2016 r.” Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Ogłoszenia lub Warunków Przetargu.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sulkiewicza
Miasto: Warszawa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone