strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska
Lokal mieszkalny o pow. 26,10 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-19
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 26,10 m2
Cena wywoławcza: 24 375,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 741/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 września 2016 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako:

lokal mieszkalny nr 21 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Bogatyni przy ul. Chopina 18, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00034793/3 wraz z udziałem w wysokości 9/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 160/31 o powierzchni 0,5831 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00023382/9.

Lokal mieszkalny nr 21 zlokalizowany jest na V kondygnacji (IV piętro – ostatnie) pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 70. XX wieku, w technologii żelbetowej wielkiej płyty. Lokal mieszkalny nr 21 to mieszkanie środkowe, jednostronne. Układ funkcjonalny przechodni – wejście do kuchni poprzez pokój. W skład powierzchni użytkowej wchodzi jeden pokój, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, razem powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 26,10 m2.

Na ww. nieruchomości ustanowiona jest służebność osobista mieszkania polegająca na dożywotnim i bezpłatnym korzystaniu z całego lokalu.

Nieruchomość w chwili zajęcia stanowiła własność dłużnika: (…).

Obecnym właścicielem nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej na podst. Wyroku Sądu Rejonowego

w Zgorzelcu o nakazaniu przeniesienia własności nieruchomości z dnia 21.01.2014 r. sygn. akt IC 1614/13 jest: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 32 500,00 zł z uwzględnieniem obciążenia służebnością osobistą mieszkania. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 24 375,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 3 250,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium SA 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 723 62 63

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chopina
Miasto: Bogatynia
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone