strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik sądowy Emilia Bartosik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
Działki o pow. 0,3196 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-22
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,3196 ha
Cena wywoławcza: 91 696,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1332/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik (tel. (41) 343 27 93, 533 087 631) ogłasza,  że w dniu

 

22 września 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr XVIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  gruntowej niezabudowanej należącej  do dłużnika: (…), położonej: Piekoszów, Jaworznia, oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 920/7 o powierzchni 0,3196 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KI1L/00154708/4.

 

Suma oszacowania wynosi 122 262,23 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 696,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 226,22 zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie  do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej  w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al. 1000-lecia PP

29 1240 4416 1111 0010 5199 9909.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać kancelarii mającej siedzibę w Kielcach ul. Warszawska 30/13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jaworznia
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone