strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Lokal nr 20 w Krakowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-20
Godzina: 13:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal nr 20 w Krakowie
Cena wywoławcza: 294 849,84
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: S/186/3/PPKR
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski zawiadamia na podstawie art. 955 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 

 

20 września 2016 r. o godz. 13:40

 

sala C-108  Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Wydział I Cywilny, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


                                                        DRUGA LICYTACJA


nieruchomości - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 20 położonego w budynku nr 2 na Osiedlu Bohaterów Września w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00371626/0. W skład lokalu wchodzą: POKÓJ - 3, KUCHNIA - 1, PRZEDPOKÓJ - 1, ŁAZIENKA - 1, WC – 1,  pow. 62,6800 m2. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 442 274,79 zł brutto (359 573,00 zł netto + 82 701,79 zł VAT).


Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 294 849,84 zł brutto (239 715,32 zł netto + 55 134,52 zł VAT).


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 44 227,48 zł brutto (35 957,30 zł netto + 8 270,18 zł VAT) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Przystępujący do licytacji może złożyć rękojmię również na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA nr 61 1240 4719 1111 0010 3132 0129. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi. 

  
Nieruchomość można oglądać w dniu 5 września 2016 roku w godz. 10:00-10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 (we wtorki do 17:00) do dnia 13 września 2016 roku.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Osiedle Bohaterów Września
Miasto: Kraków
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone