strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Lipnik
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-05
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Lipnik
Cena wywoławcza: 159 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1036/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

DRUGA   LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonej w miejscowości Lipnik 19, gmina Janów, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00120460/1 w Sądzie Rejonowym w  Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 238 500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 159 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 23 850,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w  tytule wpłaty  sygn. sądową  XVCo 1802/16. Rękojmia może być  również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lipnik
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone