strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Konkurs ofert na zakup lokali użytkowych i udział w prawie własności działek – ELMONTEX Sp. z o.o.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-30
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Konkurs ofert na zakup lokali użytkowych i udział w prawie własności działek – ELMONTEX Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 2 434 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w całości, znajdujących się w budynku
w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9, samodzielnych, stanowiących przedmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych o numerach 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 27, 34, 35 oraz stanowiących przedmiot odrębnej własności lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (użytkowe) o numerach 13, 16, 18, 19, 22, 29, 31, 33 wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej, który stanowi udział w prawie własności działek oznaczonych numerami 3546/144, 3546/332, 5681 objętych księgą wieczystą o numerze KR1C/00047761/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz w tych częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak również udziału we własności nieruchomości położonej w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9 (w skład którego wchodzą samodzielne lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, niestanowiące przedmiotu odrębnej własności), za cenę wywoławczą brutto 2 434 000,00 zł (z podatkiem VAT).

1. Biuro Syndyka masy upadłości ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej mieści się w Krakowie: 31-514 Kraków, Al. Płk. W. Beliny Prażmowskiego 42/2.

2. Przystępujący do konkursu ofert zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej i złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem i regulaminem konkursu ofert, który znajduje się na stronie internetowej www.dawro.pl/elmontex oraz w Biurze Syndyka pod ww. adresem.

3. Konkurs ofert przeprowadzany jest według przepisów prawa polskiego. Oferta oraz wszelkie oświadczenia oferenta winny być sporządzone wyłącznie w języku polskim. Oferenci poddają wszelkie związane z konkursem ofert okoliczności regulacjom prawa polskiego.

4. Ofertę zakupu spełniającą wymogi zawarte w ogłoszeniu i regulaminie konkursu ofert przystępujący do konkursu winni złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs ofert ELMONTEX Sp. z o.o.”, najpóźniej w terminie do dnia 29.09.2016 r. w Biurze Syndyka pod ww. adresem do godz. 14:00, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2016 r. ww. Biurze Syndyka o godz. 10:00.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia ww. konkursu bez wybrania oferty, jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia dodatkowego konkursu ofert wśród uczestników, którzy zaoferują tę samą cenę nabycia i taki sam sposób zapłaty.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży, konkursu ofert można uzyskać pod ww. adresem albo numerami telefonów  tel. (12) 311 92 91, (12) 313 43 91, (12) 444 74 38, fax (12) 444 74 39.


DO POBRANIA: Regulamin konkursu ofert

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Oświęcimska
Miasto: Chrzanów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone