strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki
Samochód ciężarowy Lublin 33 Andoria; rok prod. 2002; nr rej. DJ11378; żółty; VIN SUL33222120072386
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Samochód ciężarowy Lublin 33 Andoria; rok prod. 2002; nr rej. DJ11378; żółty; VIN SUL33222120072386
Cena wywoławcza: 1 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: KM 11200/15
Zdjęcia:
Opis:

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

07-09-2016 o godz. 10:00

w lokalu dłużnika pod adresem: Komarno 22, 58-520 Janowice Wielkie, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc 

pierwsza licytacja ruchomości

 

składających się z:

 

LP.

NAZWA RUCHOMOŚCI

ILOŚĆ

SUMA OSZACOWANIA

CENA WYWOŁANIA

1

Samochód ciężarowy Lublin 33 Andoria; rok prod. 2002; nr rej. DJ11378; kolor żółty; nr nadwozia SUL33222120072386

1

2 000,00 zł

1 500,00 zł

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.  Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto  komornika: BGŻ S.A. 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840 (dowód wpłaty rękojmi należy okazać przed licytacją). Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. (art. 8672kpc).Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium  nie będzie przyjmowane.


Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji , ani nie odpowiada za ich stan techniczny.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki.


UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Komarno 22, 58-520 Janowice Wielkie
Województwo:

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone