strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Białogardzie Waldemar Matuszak Kancelaria Komornicza w Białogardzie
Działka o pow. 1,0786 ha 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-04
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,0786 ha 
Cena wywoławcza: 176 602,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 174/16
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Waldemar Matuszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 października 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, ul. Lipowa 1, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. działki gruntu nr 560/11 o powierzchni 1,0786 ha, położonej w Tychowie przy ul. Białogardzkiej, obręb 0001, na której znajdują się, stanowiące odrębną nieruchomość dwa budynki gospodarczo-magazynowe, należącego do dłużnika (…), dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00018616/5.

Budynki znajdujące się na działce 560/11 wolnostojące, murowane, niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne o konstrukcji murowanej, wybudowane ok. 1970 r. Budynki wyposażone w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Obecnie wszystkie instalacje są odłączone od sieci zasilających. Budynki obecnie nie są użytkowane. Powierzchnia zabudowy wynosi 88 m2 i 89 m2. Stan techniczny budynków jest słaby. Zużycie na poziomie 75% (budynek gospodarczy) i 59% (budynek administracyjny) stanu początkowego.

 

Suma oszacowania wynosi 264 904,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 176 602,67. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 26 490,40. Rękojmię należy uiścić w kancelarii komornika lub wpłacić na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA O. Białogard 48 1020 2821 0000 1002 0024 9326

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Bliższe informacje o nieruchomości oraz operat szacunkowy przeglądać można na dwa tygodnie przed licytacją w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik zawiadamia, że nabycie nieruchomości w drodze licytacji publicznej, może podlegać obowiązkowi podatkowemu podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 312 00 65

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Białogardzka
Miasto: Tychów
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone