strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka o pow. 14 321
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-05
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 14 321
Cena wywoławcza: 2 829 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 534/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

5 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej przy Stroma 20, 43-450 Ustroń, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00052389/7.
Opis nieruchomości: jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 4178/26 o powierzchni 14.321 m2. Nieruchomość zlokalizowana w dzielnicy Jaszowiec na południowym zboczu Równicy z widokiem na masyw Czantorii. Sąsiedztwo stanowią domy wczasowe usytuowane przy ul. Stromej i Wczasowej. W odległości ponad 1 km znajduje się wyciąg narciarski na stoku Palenicy. Działka o pochyłym terenie, nieogrodzona, zabudowana budynkiem domu wczasowego Relaks. Teren wokół budynku częściowo utwardzony kostką granitową, z miejscami parkingowymi. Działka uzbrojona w sieci: elektryczną, wodociągową, telefoniczną. gazową, kanalizacyjną. Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej kostką betonową i granitową - ulicą Stromą, niewydzieloną geodezyjnie. Na działce znajduje się budynek domu wczasowego "Relaks", który jest obiektem wolnostojącym, pięciokondygnacyjnym, wybudowanym w latach 60 - tych XX wieku, w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Budynek pełni funkcję ośrodka wczasowo - szkoleniowego o nazwie "Relaks". Posiada 90 miejsc noclegowych w pokojach jedno i wieloosobowych, dodatkowo na ostatniej kondygnacji znajduje się stołówka z zapleczem kuchennym, sala konferencyjna, sala audio, bar, pub. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2.305 m2. Powierzchnia zabudowy 888,0 m2. Kubatura: 10.920 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodną, kanalizacyjną, gazową, c.o. z piecami gazowymi: do c.o. i ciepłej wody użytkowej, grzejniki stalowe konwekcyjne i żeberkowe żeliwne, wentylacji mechanicznej, teletechnicznej.

Suma oszacowania wynosi 3 773 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 829 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 377 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto

Nr 45 1050 1083 1000 0090 6668 0258 ING Bank Śląski S.A.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00  oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

DO POBRANIA: Zdjęcia

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stroma
Miasto: Ustroń
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone