strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
CONCORDIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Concordia Sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-28
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Concordia Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości CONCORDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu ogłasza przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż Zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Szwalnia”, w skład której wchodzi:

1.    Nieruchomość przemysłowa zabudowana w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Legnicy przy ul. Głogowskiej nr 49-57, obręb 0004 Czarny Dwór nr 628/7 o pow. 11 108 m2, nr 628/8 o pow. 4 631 m2 oraz działki nr 628/9 o pow. 1 975 m2 objętych księgą wieczystą nr LE1L/00046760/5 oraz działki nr 628/5 o pow. 50 m2 objętej księgą wieczystą nr LE1L/00046761/2 – o łącznej powierzchni działek 17 764 m2 wraz z budynkami, w tym budynek produkcyjny z parterowymi przybudówkami o pow. użyt. 2 555 m2, budynek magazynu surowca o pow. użyt.  242 m2, budynek socjalno-warsztatowy o pow. użyt. 765 m2, budynek magazynu dzianin  o pow. użyt. 627 m2, budynek portierni o pow. użyt. 231 m2 i budynek kotłowni o pow. użyt. 337 m2 wraz z budowlami oraz pełną infrastrukturą techniczną.

2.    Ruchomości wg wykazu na dzień ogłoszenia przetargu:

-         środki trwałe grupy 3, 4, 5, 6, 7 i 8;

-         wyroby gotowe;

-         materiały, półprodukty i produkty w toku;

-         wyposażenie.

  1. Wartości niematerialne i prawne za cenę wywoławczą 1 590 000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. o godz. 10:00 w Zakładzie produkcyjnym upadłego w Legnicy (59-220), ul. Głogowska 49-57. Warunki przetargu określa Regulamin przetargu, który jest do wglądu w Zakładzie produkcyjnym upadłego jw. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg” w terminie14 dni licząc od daty emisji obwieszczenia w prasie na adres upadłego: Concordia sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 59-220 Legnica, ul. Głogowska 49-57. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wys. 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości w BZ WBK S.A. O. Legnica nr 28 1090 2066 0000 0001 3111 8945. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dodatkowych rokowań oraz prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu, w tym jego unieważnienie bez podania przyczyn. Wszelkie informacje o sprzedaży można uzyskać w zakładzie produkcyjnym upadłego lub pod nr tel. 604 147 318 i 600 538 538.

 

 

DO POBRANIA:
                     Zdjęcia 1
                     Zdjęcia 2

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Głogowska
Miasto: Legnica
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone