strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Agnieszka Janus
Działka o pow. 984 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym z częścią usługową
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 10:10:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 984 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym z częścią usługową
Cena wywoławcza: 822 075,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4621/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus (tel. (71) 738 11 50, fax (71) 738 11 51) ogłasza, że dnia

 

5 października 20l6 r. o godz. 10:10

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA 

 

nieruchomości  należącej do dłużnika: (…), położonej: 55-216 Wrocław, Walerego Goetla 11, dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1K/00081325/5.

Działka 1/16, na której znajduje się nieruchomość, jest w kształcie regularnego wieloboku – prostokąt. Jej powierzchnia to 984 m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z częścią usługową, w zabudowie wolnostojącej, z dachem pokrytym blachą, usytuowanym równolegle do granic działki, w jej środkowej części. Część mieszkalna przedmiotowego budynku składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki na parterze; 3 pokoi, łazienki i holu na poddaszu oraz 2 pokoi z WC i aneksu kuchennego na strychu o łącznej powierzchni użytkowej 148,97 m2. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku wynosi 107,38 m2, natomiast wg stanu faktycznego część ta wynosi 148,97 m2. Dodatkowo garaż, piwnice i kotłownia w przyziemiu budynku. Część usługowa budynku składa się z pokoju, sali sprzedaży, aneksu kuchennego i sanitariatu na parterze oraz pokoju, łazienki i antresoli na poddaszu. Łączna powierzchnia użytkowa domu wynosi  243,61 m2.

 

Suma oszacowania 1 096 100,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 822 075,00 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt pięć zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 109 610,00 zł (sto dziewięć tysięcy sześćset dziesięć zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 10 1050 1575 1000 0090 7160 4756

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 26 września 2016 r. od godz. 12:00  do godz. 12:20 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 738 11 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Walerego Goetla
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone