strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Zabudowana nieruchomość w Krakowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-11
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość w Krakowie
Cena wywoławcza: 99 448,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2924/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 października 2016 r. o godz. 11:30

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-33 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej starym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w Krakowie-Podgórzu, obręb 106 przy ul. Rącznej 41,

stanowiącej własność dłużnika:

(…) posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie o nr KR1P/00333232/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 132 598,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 99 448,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 50/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 13 259,80 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § l kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 3.10.2016 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rączna
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone