strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Tomasz Paszek
Zabudowane działki o pow. 3,9417 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-19
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane działki o pow. 3,9417 ha
Cena wywoławcza: 3 866 300,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3134/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

19 października 2016r. o godz. 14:30

 

w sali nr 208 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kęty przy ul. Błonie 16 posiadającego założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu pod nr KW KR2E/00012400/2, opisanej jako: grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość - działki o nr 8602, 8604, 8609, 8618, 8619, 8627, 8683, 8603 o pow. 3,9417 ha, sposób korzystania: tereny przemysłowe oddane w użytkowanie wieczyste zabudowane budynkami (hala stalowa o kub. 6738 m3, wiata stalowa o kub. 867 m3, pawilon hotelowy o kub. 890 m3, kotłownia o kub. 890 m3, budynek administr. o kub. 4 158 m3, budynek magaz. o kub. 3 366 m3, zestaw seg. adm. socj. o kub. 360 m3) oraz urządzeniem (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, zewnętrzna instalacja elektryczna) stanowiące odrębną nieruchomość. okres użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. Działki nr 8609, 8619, 8618 o łącznej pow. 3,2260 ha stanowią jeden kompleks o nieregularnym kształcie, teren płaski, są ogrodzone i zabudowane budynkami przemysłowymi. Teren zabudowy przecina działka o nr 8617 o pow. 0,1835 ha stanowiąca własność Gminy Kęty, działka obecnie znajduje sie w bezumownym użytkowaniu Zakładu Wtórplast - Grażyna Binda, Władysław Binda Spółka Cywilna. Pozostałe działki wykorzystywane są jako droga dojazdowa (utwardzona) i pasy zieleni wokół drogi, na działce 8602 urządzony parking – utwardzony klińcem. Na działce 8683 posadowiony jest budynek stacji trafo. Nieruchomość w pełni uzbrojona, teren oświetlony, strzeżony, monitorowany. Na nieruchomości znajdują się następujące budynki:

1.    hala produkcyjna o powierzchni zabudowy 1 155,50 m2, pow. użyt. 1 108,70 m2;

2.    hala magazynowa - połączona z budynkiem biurowym, pow. użyt. 1 331,50 m2;

3.    budynek parterowy w północnej części nieruchomości - połączone przewiązką 2 pawilony z portiernią, pow. użyt. 275,80 m2;

4.    hala nr 2, pow. użyt. 979,20 m2;

5.    budynek magazynowy z kotłownią, pow. użyt. 208,40 m2;

6.    wiaty i garaże metalowe o łącznej pow. użyt. 701,60 m2;

stanowiącej własność: Skarb Państwa.

Użytkownik wieczysty: Zakład „Wtórplast“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.

Prawo użytkowania wieczystego oszacowane jest na kwotę: 5 799 450,00 zł brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 866 300,00 zł brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 579 945,00 zł brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu ww. kwoty na konto komornika).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Błonia
Miasto: Kęty
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone