strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski
Nieruchomość gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-12
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 264 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 38470/12
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1K/00132275/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 października 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną w obrębie działki nr 368/7, położonej: 55-040 Kobierzyce, ul. Piaskowa 39, Tyniec Mały, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00132275/2.

Nieruchomość stanowi działka zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z garażem. Działka leży na obrzeżu wsi, w terenie o zabudowie mieszkaniowej, bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy jednorodzinnej do których przylegają tereny upraw polowych. Zabudowę nieruchomości stanowi w części dwukondygnacyjny, w części jednokondygnacyjny budynek mieszkalny, jednorodzinny z garażem, przylegający w północnej granicy działki do budynku usytuowanego na działce nr 368/8. Częścią przylegającą do budynku sąsiedniego jest garaż. Bryła budynku mieszkalnego nieregularna. Budynek wzniesiono w latach 90. XX wieku. Teren wokół budynku urządzony.

 

Suma oszacowania wynosi 352 000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 264 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 35 200,00. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski SA Oddział we Wrocławiu

48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 38470/12”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 28.09.2016r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:30 do godz. 12:00. W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piaskowa
Miasto: Kobierzyce
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone