strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Waldemar Wójcik
Nieruchomośc gruntowa zabudowana o pow. 0,1635 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-28
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomośc gruntowa zabudowana o pow. 0,1635 ha
Cena wywoławcza: 94 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 296/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE   O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1W/00033845/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 10 w sali nr 13, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości gruntowej (działka nr 130/5) o pow. 0,1635 ha zabudowanej dwoma budynkami niemieszkalnymi i budowlami o powierzchni użytkowej 700,19 m2 składającymi się z części produkcyjnej i części biurowo-socjalnej oraz dobudówki o funkcji kotłowni. Nieruchomość położona jest w: Walimiu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 87B, obr. Walim, nr 009, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr kw SW1W/00033845/4. Uwaga! występuje niezgodność pomiedzy stanem faktycznym a zapisem w księdze wieczystej dot. powierzchni użytkowej budynków.

 

Suma oszacowania wynosi 141 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  94 000,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia  27.10.2016 roku. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

BZ WBK SA  O. Wałbrzych  08 1090 2271 0000 0005 8400 0759

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Miasto: Walim
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone