strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działka o pow. 0,1071 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-20
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,1071 ha
Cena wywoławcza: 3 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1586/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu

 

20 października 2016 r. o godz. 15:00

 

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18 odbędzie się

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

prowadzona w trybie uproszczonym

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Niedzica, gm. Łapsze Niżne, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00098258/0, składającej się z działki ewidencyjnej nr 3892/131 o łącznej powierzchni 0,1071 ha, będącej własnością dłużników: (…).

Działka położona na obszarze o lekkim nachyleniu, w kształcie regularnym. Stanowi grunt porośnięty trawą, nieogrodzona. Działka nie uzbrojona, dostęp komunikacyjny do nieruchomości poprzez służebności gruntowe (wpisane jako prawo związane z własnością nieruchomości w dziale I KW NS1T/00098258/0) i sąsiednie nieruchomości.

 

Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136 kpc, na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 440,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed licytacją w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/ 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 1231/15. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Niedzica
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone