strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,2400 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-11
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,2400 ha
Cena wywoławcza: 69 222,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 319/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

11 października 2016 roku godz. 12:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

DRUGA   LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Zamłynie, przy ulicy Zamojskiej nr 59, gmina Tyszowce, oznaczonej numerem działki 297 o powierzchni 0,2400 ha. Zgodnie z księgą wieczystą nr ZA1T/00040870/3 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…). Nieruchomość zabudowana jest murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym adaptowanym z budynku gospodarczego oraz innymi elementami zagospodarowania terenu.

 

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 103 833,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 69 222,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości to jest kwotę 10 383,30 zł najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zamojska
Miasto: Zamłynie
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone