strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Jolanta Prokop
Udziały w zabudowanych nieruchomościach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-29
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały w zabudowanych nieruchomościach
Cena wywoławcza: 264,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1296/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Jolanta Prokop na  podstawie  art. 953  kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

29 września 2016 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Przeworsku, sala nr 1, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

1.    1/2 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 173, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w m. Zagórze nr 4, posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00019185/7, a stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 183 738,00 zł, udział w 1/2 wynosi 91 869,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 68 902,00 zł.

2.    1/2 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 173, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w m. Zagórze nr 4, posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00019185/7, a stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 183 738,00 zł, udział w 1/2 wynosi 91 869,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 68 902,00 zł.

3.    1/6 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38 o pow. 0,23 ha, położonej w m. Medynia Kańczudzka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00005615/0, a stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 858,00 zł, udział w 1/6 wynosi 476,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 357,00 zł.

4.    1/6 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38 o pow. 0,23 ha, położonej w m. Medynia Kańczudzka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00005615/0, a stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 858,00 zł, udział w 1/6 wynosi 476,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 357,00 zł.

5.    1/6 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70 o pow. 0,17 ha, położonej w m. Medynia Kańczudzka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00005615/0, a stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 112,00 zł, udział w 1/6 wynosi 352,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 264,00 zł.

6.    1/6 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70 o pow. 0,17 ha, położonej w m. Medynia Kańczudzka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Przeworsku nr PR1R/00005615/0, a stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 112,00 zł, udział w 1/6 wynosi 352,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 264,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Dwa tygodnie przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz dokonać wglądu w akta postępowania egzekucyjnego znajdujące się w Sądzie Rejonowym w Przeworsku.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 648 75 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zagórze, Medynia Kańczudzka
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone