strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 0,0600 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-18
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 0,0600 ha
Cena wywoławcza: 522 555,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3286/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 października 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tarnów-Zabłocie obręb 300, składającej się z działki nr 311 o pow. 0,0600 ha - zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym z wysokim przyziemiem i poddaszem użytkowym o pow. użytk. 288,04 m2 - stanowiącym odrębną własność. Prawo użytkowania wieczystego - do 19.07.2076 r. Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – nieodpłatna służebność mieszkania w całym domu znajdującym się na działce nr 311.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00031950/6.

 

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 696 740,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych).
(Wartość rynkowa ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość wynosi – 240 647,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 522 555,00 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A.

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 11.10.2016 r. oraz 13.10.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tarnów-Zabłocie
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone