strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Wilec Sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
Działka o pow. 0,5073 ha oraz o pow. 0,3049 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-07
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,5073 ha oraz o pow. 0,3049 ha
Cena wywoławcza: 104 625,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości WILEC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, na warunkach wynikających z postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 17 sierpnia 2016 roku nieruchomość położoną w Grabowie, gmina Grabów, obręb 21 Grabów Wieś, składającą się z działki gruntu nr 140/6 o powierzchni 0,5073 ha i działki 140/16 o powierzchni 0,3049 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00058095/6.

 

1. Sprzedaż odbywa się w trybie konkursu ofert prowadzonego przez syndyka masy upadłości.

2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 104 625,00 zł (sto cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych).

3. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 7 października 2016 r. godzina 15:00, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU DZIAŁKI W GRABOWIE” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

4. Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:

a. wysokość proponowanej ceny netto (bez podatku VAT), nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób i termin jej uiszczenia,

b. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

c. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,

d. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru.

e. w przypadku podmiotów zagranicznych – zezwolenie Ministra Spraw Zagranicznych lub promesę albo oświadczenie oferenta, że takie zezwolenie nie jest wymagane.

5. Oferty zostaną otwarte w dniu 7 października 2016 roku, godzina 15:15.

6. Oferty zostaną rozpoznane w terminie do dnia 11 października 2016 roku. O wynikach rozpoznania zostaną poinformowani wyłącznie oferenci.

7. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 6 października 2016 roku, wpłacić wadium w wysokości 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze 18 1050 1461 1000 0090 3029 6470 (ING Bank Śląski SA)  (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).

8. Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu i jego warunków, sposobu i terminu wpłaty wadium oraz składania ofert można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9:00-16:00). Dodatkowo informacje o przetargu znajdują się na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl w zakładce „Informacje bieżące” – „Wilec”.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grabów
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone