strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Działki niezabudowane oraz działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz produkcyjnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-12
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane oraz działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz produkcyjnym
Cena wywoławcza: 2 764,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 810/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

12 października 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 32 W Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieliczce, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

 

1. niezabudowana działka nr 308/1 o pow. 1,1300 ha, położona w miejscowości Grajów,

posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III  Ksiąg Wieczystych w Wieliczce, nr KR1I/00003375/8;

 

2. niezabudowane działki nr 308/4 o pow. 0,1200 ha, 364/16 o pow. 0,0188 ha, 364/17 o pow. 0,0100 ha, 364/18 o pow. 0,0396 ha oraz działka nr 364/15 o pow. 0,7700 ha zabudowana budynkami mieszkalnymi oraz produkcyjnym, położone w miejscowości Grajów, posiadające księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce  Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce nr KR1I/00013530/6;

 

stanowiące  własność dłużnika:  Wiesław Dębowski.

 

1. Działka nr 308/1 oszacowana jest na kwotę:  62 828,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 41 885,33 zł.

 

2. Działka nr 308/1 oszacowana jest na kwotę:  6 384,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 4 256,00 zł.

Działka nr 364/16 oszacowana jest na kwotę:  7 794,00 zł + 23% VAT.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 5 196,00 zł + 23% VAT.

Działka nr 364/17 oszacowana jest na kwotę:  4 146,00 zł + 23 % VAT.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 2 764,00 zł + 23% VAT.

Działka nr 364/18 oszacowana jest na kwotę:  17 258,00 zł + 23 % VAT.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 11 505,33 zł + 23% VAT.

Działka nr 364/15 oszacowana jest na kwotę:  1 614 371,00 zł + 23 % VAT.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 076 247,33 zł + 23% VAT.

 

 

Działka nr 308/1 oraz 308/4 stanowią całość gospodarczą i będą sprzedawane razem. Działki nr 364/15, 364/16, 364/17, 364/18 stanowią całość gospodarczą i będą sprzedawane razem.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1 O. Wieliczka.

- jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości  lub innych przedmiotów razem z nią zajętych nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gajów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone