strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Rzeszowie
rębarka do drzew Ciceron TD81
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-29
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: rębarka do drzew Ciceron TD81
Cena wywoławcza: 100 500,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

29 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w lokalu, znajdującym się pod adresem: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1, pokój 506, V piętro, celem uregulowania należności na rzecz: NACZELNIK PODKARPACKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE – PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE odbędzie się

 

SPRZEDAŻ Z LICYTACJI

 

niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu(ach) 05.05.2016 r.

należących do: (…).

 

Poz.

Wyszczególnienie/opis

Data poprzedniej licytacji

Ilość/Jednostka miary

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Rębarka do drzew i gałęzi CICERON TD81

07.09.2016

1 szt.

201 000,00 zł

100 500,00 zł

Zajęte  ruchomości  można oglądać w dniu 28.09.2016 r. w godz. od 10:00 do 13:00 w lokalu przy ul. Leszczawa Dolna 107, 37-740 Bircza.

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza 4 500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.

Wadium można wnieść w gotówce u poborcy skarbowego w dniu 29.09.2016 r. do godz. 9:00 lub okazać przelew na rachunek bankowy: 19 1010 1528 0020 2013 9120 0000.

Kwota wpłacona przelewem na rzecz wadium musi znajdować się na ww. rachunku bankowym organu egzekucyjnego w dniu licytacji do godz. 9:00.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania, różnicę między ceną nabycia a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia nabywca obowiązany jest uiścić do godz. 12:00 dnia następnego. Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 664 405 732.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Leszczowa Dolna
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone