strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek
Lokal mieszkalny o pow. 67,91 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-07
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 67,91 m2
Cena wywoławcza: 205 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 296/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, zawiadamia że w dniu

 

7 października 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 242 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia przy ul. Podwale 30, odbędzie się:

 

PIERWSZALICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości WROCŁAW przy ul. Cybulskiego 1, oznaczonej jako: LOKAL MIESZKALNY STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ O NR 13, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Lokal mieszkalny położony przy ul. Cybulskiego 1/13 we Wrocławiu położony jest na IV piętrze budynku mieszkalnego. Powierzchnia lokalu wynosi 67,91 m2, na co składa się powierzchnia 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Lokal został oceniony przez biegłego jako nieruchomość o średnim stanie techniczno-użytkowym. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje elektryczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną, centralnego ogrzewania. Szczegółowe informacje zostały zawarte w operacie sporządzonym przez biegłego.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 274 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące zł). Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 205 500,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy pięćset złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 27 400,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (71) 342 91 91. Wadium może zostać wpłacone również na rachunek bankowy komornika o numerze: 42 1020 5242 0000 2402 0020 5443 PKO BP SA III O. WROCŁAW Środki winny znaleźć się na rachunku komornika najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy wraz z aktami sprawy znajduje się w kancelarii komornika pod sygn. akt: KM 296/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. (71) 342 91 91

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Cybulskiego
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone